Čo platím?

From Wiki Bielych Bicyklov
Revision as of 16:32, 8 July 2019 by Pagos (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zatiaľ je prevádzka bezplatná.

  • Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť zaslaním príspevku na transparentný účet Bielych bicyklov - Whitebikes BA - číslo účtu IBAN: SK5783300000002901628355, BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX.
  • Prehľad použitia prostriedkov si môžete kedykoľvek prezrieť na transparentnom účte Bielych bicyklov - Whitebikes BA
  • Prevádzku systému z časti financuje Cyklokoalícia z 2% z dane a z dobrovoľných príspevkov