Môžem bicykel požičať niekomu inému?

From Wiki Bielych Bicyklov
Revision as of 16:21, 18 March 2019 by Admin (talk | contribs) (Táto verzia je označená na preklad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
slovenčina
  • Bicykel môžeš požičať inému človeku - nečlenovi, iba ak si fyzicky stále pri ňom (na dohľad). Napríklad môžeš ísť na vlastnom bicykli a biely bicykel požičať kamošovi, musíte však ísť stále spolu. Bicykel odomykaj, aj zamykaj ty, aby sa predišlo problémom. Počas doby používania bieleho bicykla niekym iným, si zaňho stále zodpovedný ty ako člen.
  • Bicykel nesmieš požičať na diaľku, napr. nie cez telefón a pod.