Language statistics

Jump to: navigation, search

This page shows translation statistics for all message groups for a language.

Language code
 
 

Translation statistics for English (recent translations).

Message group Messages Untranslated Completion Outdated
Ako sa zapojím? 5 5 0% 0%
Ako si naplánujem trasu? 4 4 0% 0%
Ako to funguje? 6 6 0% 0%
Môžem bicykel požičať niekomu inému? 2 2 0% 0%
Niečo mi nejde 10 10 0% 0%
All message groups together 27 27 0% 0%